aranžmány.sk - interiérové dekorácie

Ing. Gabriela Demská
Alstrova 7
831 06 Bratislava 35
gsm:0908 782 879
e-mail:aranzmany@gmail.com

Tipy a rady

Aký je rozdiel medzi Ikebanou a aranžmánom?

IKEBANA je japonské umenie aranžovania kvetov, ktoré má svoju tradíciu už viac ako 600 rokov.

Japonci milujú prírodu a hlavne kvety. V princípe sa Ikebana snaží preniesť aspoň kúsok prírody do domu a vytvoriť tak harmonické spojenie medzi vnútrajškom a vonkajším prostredím. Aranžéri preto radi používajú niekoľko rôznych druhov rastlín v jednom aranžmáne, dávajúc význam listom, vetvičkám s kvetmi, či bez nich. Hoci, na druhej strane aj použitie jediného kvetu je symbolom prírody.

Podstatou Ikebany sú 3 základné elementy: nebo/vesmír (najvyššia rastlina v Ikebane), človek/ľudstvo (nižšia rastlina), zem (najnižšia rastlina). Jednotlivé prvky sa prelínajú a navzájom dopĺňajú. Snahou je vytvoriť harmóniu a rytmus.

 Zatiaľ čo v západnom ponímaní aranžovania je najdôležitejším prvkom aranžmánu kvet, u Ikebany je rovnako dôležité všetko – nádoba, do ktorej sa aranžuje, steblá, stonky, listy, vetvičky. Ikebana môže mať na rozdiel od našeho ponímania aranžovania asymetrickú formu, kde prázdny priestor je dôležitým prvkom celej kompozície. Dôležitá je tiež farebná kombinácia, prirodzené tvary a línie. Dané sú aj pomery jednotlivých stebiel, ich sklon a uhol. Rastliny sa fixujú do nádoby s kovovým podstavcom s hrotmi (kenzan/ježko). Len tak je možné dať rastlinám presný smer a líniu.

V Japonsku vzniklo mnoho škôl, kde sa vyučuje umenie Ikebany. Existuje viacero štýlov, ktoré závisia od školy, použitia rastlín, či vázy.

V 20. storočí vznikol avangardný – moderný štýl, ktorý namiesto klasického prírodného materiálu a kvetov využíva aj menej tradičné prvky ako sú sklo alebo železo.

« späť